Hıristiyanlık Dininin Tarihi, Kültürü, Mezhepleri ve Esasları

Hıristiyanlık Dininin Tarihi, Kültürü, Mezhepleri ve Esasları

Ocak 20, 2021 0 Yazar: admin

Hıristiyanlık Dininin Tarihi, Kültürü, Mezhepleri ve Esasları

(Satışta)

Yer: Online Etkinlikler

01.02.2021 16:00 – 01.02.2021 16:00

Hıristiyanlık Dini ile ilgili tüm merak ettiğini yanıtlamak üzere Sanat Tarihçi Atilla Tuna ile dinler tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Antonina Online Mektep kursları kapsamında 8 ders ve toplamda 16 saat sürecek bu kursta Hz İsa’nın Doğumu, çarmıha gerilmesi, on iki havariler, Kilisenin doğuşu, İncil, konsüller, sahte İnciller, teoloji, teslis, vaftiz, misyonerlik, kilise babaları, doğu-batı kilisesinin ayrılması, papalık, , reform kilisesinin doğuşu, Katolik, Ortodoks, Protestan kiliseleri ve onlarca farklı mezhep, ulusal kiliselerin inanç sistemleri, mezhepler arasındaki farklılıklar gibi çok sayıda konuyu bir çırpıda öğrenmek  için şimdi kayıt yaptır.

Eğitmen: Atilla Tuna

Bu eğitime neden katılmalısın?
Hırsitiyanlığın tarihini ve inanç esaslarını dinlerken görseller ve haritalar eşliğinde zamanda yolculuğa çıkıyorsun.

Bu eğitimde neler öğreneceksin?
? Dünyanın en büyük tek tanrılı inancı Hıristiyanlığı teolojik ve tarihsel açıdan öğreniyorsun
? Hz İsa’nın yaşam öyküsü
? İncillerin tarihi ve öğretisi
? Kanun dışı, sahte ve apokrif İnciller: Barnabas, Yahuda incilleri
? On iki havarinin öyküleri
? Konsüller
? Katolikler ve Ortodoksların ayrılması
? Papa
? İstanbul Patrikhanesi
? Hıristiyan mezhepleri
? Protestanlık
? Hıristiyanlıkta bayramlar, törenler, ritüeller
? Günümüzde devam eden tartışmalar

Bu kursta kazanacağın yetkinlikler
Dinler Tarihi, Din, Tarih

Eğitim Seviyesi
Her seviye

Eğitim Nasıl Verilecek?
? Bu eğitimin süresi 8 ayrı günde olmak üzere hafta bir gün toplamda 16 saat olarak gerçekleştirilecektir. Kursun süresi 8 haftadır.
? Derslikler 24 kişiyle sınırlıdır.
? Ders süresi 2 saattir. Her dersin sonunda soru ve yanıtlar için 30 dakikalık süre olacaktır.
? Canlı yayına katılabilmek için bu deneyime kayıt yaptırman gerekmektedir. 
? Canlı yayın Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Yayının gerçekleşeceği Zoom bağlantısı, kayıt yaptıranlara 24 ile 48 saat öncesinden e-posta yöntemi ile paylaşılacaktır.

Kayıt Yaptırma Koşulları
? Program öngörülemeyen durumlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.
? Antonina Online Mektep etkinliğin akışında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
? Derse kaçıranlar için telafi ders yapılmayacaktır.

Eğitim İle İlgili Diğer Bilgiler
? Kursun süresi 8 haftadır. Her ders süresi 2 saattir. 
? Kursun başlangıç ve tamamlanma tarihleri
? Sabahçı sınıf:  7 Aralık 2020, bitiş tarihi 25 Ocak 2021’dir. 
? Gececi sınıf: 8 Aralık 2020, bitiş tarihi 26 Ocak 2021’dir.

MÜFREDAT
Müfredat Başlıkları
? Ders1 :Hz. İsa Beklenmedik Bir Tanrı: “Hıristiyanlık Dini’nin Tarihi ve Esasları”na Hoş Geldiniz! Bu ilk hafta, kursun kendisinin nasıl çalıştığı konularına dikkay çekerek sınıfı tanıtacağız.  İsa’nın kimliği, çocukluğu, vaftiz edilmesi, mucizeleri, son akşam yemeği, ritüelleri, meseleri, ihanete uğraması, tutuklanması, yargılanması, çile yolu, çarmıha gerilmesi ve havarilerine yeniden görülmesine kadar tüm yaşam öyküsü bu dersin konuları arasında yer alıyor. 
? Ders2 : İncil: Kutsal Kitap 1: Eski Ahit’in Yeni Ahit’e olan etkileri, İncil’in nasıl yazıldığı, ortaya çıkışı, Hz İsa’nın çarmıha gerilmesinden İncil’in yazılmasına kadarki sürede yaşananlar, Hırstiyanların takip edilmesi, kilisenin kuruluşu, Hıristiyan dinin ilk esasları yer alıyor.
? İncil: Kutsal Kitap 2: İncil’i oluşturan tüm bölümler ayrıntıyla ele alınıyor. Dört İncil, Vahiy, Mektuplar, Yedi Kiliseler bu bölümün konuları arasında bulunuyor.
? Ders 3: Kanun dışı, sahte ve apokrif İnciller: Barnabas, Yahuda incilleri vs: Bu bölümde İznik konsülünde kabul edilen İncil dışında kalan apokrif ve zaman içinde ortaya çıkan sahte İnciller konusu ele alınıyor. Yahuda İncili, Barnabas İncili, Tomas İncili, Yalancı Matta İncili, Yakup İncili konulardan bazıları
? Hıristiyan Teolojisi: Hırsitiyanlıkta Tanrı kavramı, teslis, Meryem, Hristoloji, Melekler, şeytan, cenet, cehennem, günah, vaftiz, ilk komünyön, misyonerlik gibi konular işlenmektedir.
? Ders 4: Hıristiyanlığın öyküsü ve Hıristiyan gelenekleri 1: Oniki Havariler, Petrus, Paulus, Meryem hakkında merak edilenler bu bölümün ders konusu
? Hıristiyanlığın öyküsü ve Hıristiyan gelenekler 2: Erken Hıristiyanlık, kilise babaları, Büyük Konstantin, Efes, İznik ve İstanbul konsülleri, doğu-batı kilisesinin ayrılması, Haçlı seferleri bu bölümün konuları arasında bulunuyor.
? Hıristiyanlığın öyküsü ve Hıristiyan gelenekleri 3: Papalar, Medicilerin etkisi, kilisede yozlaşma, Lucretia Borghia, Ortaçağ Avrupasında kilisenin durumu, reform kilisesinin ortaya çıkması ve Martin Lüter bu dersin konuları.
? Ders 5: Hıristiyanlıkta Mezhepler: Katolikler: Katolik ne demek, kilisede hiyerarşi, Papa, kardinal, piskopos, başpiskopos, rahip, rahibe, keşişler kimdir sorularına yanıt veriliyor. Ayrıca; Manastırlar niye var? Rahipler niçin evlenmez? İbadet nasıl yapılır? Günah nasıl çıkarılır? Vaftiz, ilk komünyön, konfirmasyon ne anlama gelir? Meryemin Katolikler için önemi? Katolik azizler kimdir? Ünlü Katolikler kimdir konuları ve soruları işleniyor.
? Ders 6: Hıristiyanlıkta Mezhepler: Protestanlar: Protestanlar kimdir?Reformun anlamı nedir? Protestanlıkta neden Papa yoktur? Çoban-pastör kimdir? Protestanlarda kadın rahip olabiliyor mu?kutsal üçleme nedir? Protestanlığın beş düsturu nedir?İsa’nın son akşam yemeği niçin önemlidir? Protestanlıkta Adventis, Anabaptist, Anglican, Baptist, Calvinist, Evanjelik, Lüteryen, Metodist, Pentecostal, Arminianizm, Pietizm, Püritanizm, Born Again Chirstian gibi akımların ortaya çıkması, Harlem Gospel müziği ile Protestan ritüeler bu konunun başlıkları
? Ders 7: Hıristiyanlıkta Mezhepler: Ortodokslar: Ortodokslar kimdir?İlk günah ne anlama geliyor, Cehennem inancı nasıl? Enkarnasyon ve yeniden diriliş nedir? Theotokos’un anlamı ve yeri nedir? Ortodos azizler, rölükler, Ortodoks Ayininin özellii olan istavroz çıkarma, diz çökme, eğilme ve secde etme ne anlama geliyor? Ekmek, şarap, buğday ve suyun anlamı, litürji nedir? Litürjik kitaplar hangisidir? Ortodoks Bayramları nedir? Nasıl kutlanır?Noel ne anlama geliyor? Fener Patrikhanesi’nin dünyadaki önemi nedir? Ekümenik Patrikhane ne demek? Fener Patrikhanesi’ne bağlı kaç patrikhane var? Rus Ortodoks Patrikhanesi’nin önemi? Fener Patrikhanesi Vatikan olabilir mi? gibi konular işlenecek.
? Ders 8: Hıristiyanlıkta diğer mezhepler ve ulusal kiliseler: Onikinci ve son bölümün ders konuları şunlardır: Ermeniler hangi mezhepten?, Ermeni Apostolik-katolik-protestan kiliseleri, Mardin Midyat bölgesinde yaşayan Süryaniler kimdir?, Kadim Süryani neden Kadim, Güneydoğu’da yaşayan Nasturiler kimdir?, Bağdat’ta patrikhanesi bulunan Keldaniler kimdir?,Beyrıt’ta Patrikhanesş bulunan Melkitler kimdir, ABD’de Salt Lake City’de ortaya çıkan Mormonlar kimdir?, Yahova Şahitleri kimdir? gibi soruların yanıtını alacak hatta bu kilise ve mezheplerin inanç sistemlerini, öğretilerini, ibadet biçimi ve geleneklerini öğreneceksiniz.

EĞİTMEN

Sanat Tarihçi ATİLLA TUNA
Üsküp [Makedonya) ‘da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’ nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde devam etti. İngilizce, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça dillerinde profesyonel turist rehberidir. 1997 yılında Antonina Turizm. 2008 de IstanbulWalks ve 2017 yılında da Tehran Daily Tours olmak üzere turizm faaliyetlerinde bulunan üç ayrı seyahat acentesini kurmuş ve halen bu şirketlerin Genel Müdürlüklerini yapmaktadır. İstanbul şehrinin kültürel ve mimari mirasını korumak için 2002 yılında kurulan Şehristanbul Derneği’ninkurucu başkanıdır. TÜRSAB Boğaz BYK [2003-2005] üyeliği yapmıştır. ll.. ve 15. Galata Şenliği’nin ve 1. Uluslararası Galata Festivali “Galata Fest” in direktörlüğünü yapmıştır. İstanbul Balık Festivali’nin festival direktörüdür. Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu [2003-2004] üyeliği yapmıştır. Turizme yeni bakış açıları getiren Nostaljik Dolmuş. Hazine Avı. Kutu Avı gibi projeleri hayata geçirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası. Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği, Rumeli Yöneticiler ve İşadamları Derneği [RUYİAD]. Teşvikiye Rotary Kulübü üyesidir. İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.’ ‘Bursa Yeni Kaplıca – Bursa’da Yeni Kaplıca Hamamı” başlıklı bilimsel bir kitabı ve çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. 128 ülkeye seyahat etmiş ve 90 ülkede yerel rehber olmaksızın rehberlik yapabilmektedir.

Cumhuriyet, Söz, Radikal Seyahat, Hürriyet Seyahat gibi Türkiye’nin en prestijli gazete ve dergilerinde çeşitli makaleleri bulunmaktadır. IZ TV’de [Digiturk] 17 seyahat belgeseli hazırladı ve sundu. İstanbul’da günlük Nova Makedonija ve Birlik Makedonya gazetelerine muhabirlik yaptı.Sibel Tuna ile evli ve Ekin Celal, Ozan ve Bulut adlarında üç çocuk babasıdır.

1. Kategori –
1200.00 TL

Kurallar

– Etkinlik video konferans yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir.
– Etkinlik linki ve şifresinin size iletilebilmesi için biletinizi satın aldıktan sonra güncel e-mail adresinizden Biletix işlem referans numaranızı, satın almış olduğunuz etkinliğin adını ve tarihini antonina@antoninaturizm.com adresine mail atmanız gerekmektedir.
– Belirtilen bilgilerin tüketici tarafından doğru olarak verilmemesi nedeniyle katılım linki ve şifresinin size iletilememesi ve buna bağlı olarak seminere katılamamanız halinde Biletix’in veya organizasyon firmasının sorumlululuğu bulunmamaktadır.
– Tüketicinin elektrik, internet kesintisi veya kişisel sebeplerle eğitime zamanında katılamaması, bu sebeplerle eğitimin bir kısmını veya tamamını almaması organizasyon firmasının veya Biletix’in sorumluluğunda değildir. Bu tür durumlarda iade veya değişiklik hakkı sağlanmayacaktır.